Funniest Travel Advice on India, a Facebook Chat

6 thoughts on “Funniest Travel Advice on India, a Facebook Chat”

  1. Me ??? Naku mahirap ang pumunta sa bundok. Baka gusto mo na naman magkaroon ng bundok pero this time may unmelted ice naman at may kambing.
    Buti pa kaya hangang wedding ka na lang pero ang advice ng friend mo, pag-isipan mong mabuti.
    Cute naman pero while in the UK marami akong nalaman tungkol sa arranged marriage. That will be a good topic for future “paligsahan”. Hindi mo naintindihan? Salamat. That is actually the intention.
    Ingat. He He He

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s